Personale

img-responsive

Lisa Barfoed Velser

Speciallæge i ØNH sygdomme

Jeg blev færdiguddannet øre-næse-halsspeciallæge i 2006 og har været ansat som overlæge på øre-næse-halsafdelingen i Slagelse og efterfølgende Køge Sygehus i perioden 2008-2013.

Begge steder som ansvarlig overlæge indenfor kirurgisk udredning og operation af patienter med kirurgiske behandlelige sygdomme i skjoldbruskkirtlen og spytkirtler. I den forbindelse har jeg samtidigt været ansvarlig for ultralydsscanning. Jeg har været meget opmærksom på at oplære og deltage i uddannelsen af yngre kollegaer.

Udredning af øre-næse-halskræft har været en anden stor interesse i mit virke på hospitalet. I min uddannelse som speciallæge, har jeg blandt andet været ansat på en plastikkirurgisk afdeling, hvilket har givet mig en færdighed indenfor mindre indgreb i feks. ansigtet. Jeg er således både teoretisk og kirurgisk bredt uddannet indenfor øre-næse-halsspecialet.

img-responsive

Annette Bonde-Mortensen

Klinikassistent

Jeg har arbejdet som sekretær siden 2000 og har siden 2010 været ansat som klinikassistent hos øre-næse-halsspecialægen på Omøvej, Næstved. Først ved Henning Wolf og siden januar 2014 hos speciallæge Lisa Barfoed Velser.

img-responsive

Mette Rygaard Hegelund

Klinikassistent

Jeg er uddannet lægesekretær siden august 2002 med ansættelse i øre-næse-halsambulatoriet på Slagelse sygehus. I 2009 med fast funktion i søvnklinikken. Jeg har været ansat hos Lisa Barfoed Velser, Øregangen, siden september 2014.